นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป

มิมุสตูดิโอ เคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเรา หรือตอบสนองการโฆษณาต่างๆ ของเรา หรือส่งอีเมล์ใดๆ ถึงเรา คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง และเรามีวิธีที่จะใช้ข้อมูลนั้นๆ อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังจะแนะนำลูกค้าว่า ลูกค้าควรจะทำอย่างไร หากลูกค้าไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกจัดเก็บหรือถูกนำไปใช้ร่วมกัน เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือส่งอีเมล์ถึงเรา

 

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

มิมุสตูดิโอ จะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า(นั่นคือ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลเรามาด้วยความสมัครใจ ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างบางส่วนของกรณีที่มิมุสตูดิโออาจขอให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าให้เรา:

  • เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการให้สมบูรณ์ (ถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราแบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ถึงเราก็ได้)
  • เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ณ ขณะนั้น หรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ของมิมุสตูดิโอ

หากลูกค้าไม่ต้องการให้ข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้านั้นถูกจัดเก็บ กรุณาอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นมาให้มิมุสตูดิโอ ถ้าลูกค้าได้ส่งข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้ามาให้มิมุสตูดิโอแล้ว และต้องการให้เราลบข้อมูลเหล่านั้นออกไปจากบันทึก โปรดติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างของคำชี้แจงนี้ มิมุสตูดิโอจะพยายามเต็มที่ที่จะลบข้อมูลของลูกค้าไปจากไฟล์ต่างๆ ที่เรามีอยู่ เท่าที่เราทำได้ เมื่อลูกค้าได้ส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้มาให้มิมุสตูดิโอแล้วด้วยความสมัครใจ มิมุสตูดิโออาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวิธีดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น):

  • เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้มา เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และเพื่อหาวิธีปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา
  • เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้มาติดต่อกับลูกค้า เพื่อส่งข่าวเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และประกาศของเรา
  • เราอาจติดต่อลูกค้าหากเรามีคำถามเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า

มิมุสตูดิโอจะไม่ขายข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะระบุไว้ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวม เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือแบ่งปันข้อมูลนั้นๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือไม่

 

เยาวชน

มิมุสตูดิโอ ไม่มีความตั้งใจใดๆ ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (นั่นคือ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์) จากบุคคลใดที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเยาวชนได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ให้กับเรา โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของเยาวชนควรติดต่อมิมุสตูดิโอทางที่อยู่อีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างของคำชี้แจงนี้ หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากบันทึกของเรา มิมุสตูดิโอจะพยายามเต็มที่ที่จะลบข้อมูลของลูกค้าไปจากไฟล์ต่างๆ ที่เรามีอยู่ เท่าที่เราทำได้
 

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี มิมุสตูดิโออาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของลูกค้าเอาไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้มีหลายประเภท ยกตัวอย่าง ได้แก่ ชนิดของ Internet Browser ที่ลูกค้าใช้ หรือประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ หรือชื่อโดเมนของเว็บไซต์ และ/หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโฆษณาของมิมุสตูดิโอ คล้ายคลึงกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เราจะไม่ขายข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นี้ให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะระบุไว้ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวม เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นี้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

 

การใช้คุกกี้

เมื่อลูกค้าดูที่เว็บไซต์ของมิมุสตูดิโอ เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ข้อมูลนี้จะเป็นในรูปแบบของ "คุกกี้" หรือไฟล์ที่คล้ายกันและจะถูกใช้เพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ยกตัวอย่าง เช่น คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความชอบของลูกค้า Internet Browser ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าสามารถลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของลูกค้าได้ ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือได้รับคำเตือนก่อนที่คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ โปรดดูคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของคุณหรือหน้าความช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้

 

การติดต่อ

หากคุณได้มีการส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของมิมุสตูดิโอและต้องการให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกลบออกไปจากบันทึกของเรา กรุณาติดต่อมิมุสตูดิโอตามที่อยู่อีเมลของเรา "mimustudio@gmail.com" หรือทางแบบฟอร์มในหน้าติดต่อภายในเว็บไซต์ของเรา เราจะพยายามลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากไฟล์ที่เรามีอยู่อย่างเต็มความสามารถ เท่าที่เราทำได้