ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การอนุญาตและการใช้งาน

การซื้อผลิตภัณฑ์ใดของเรานั้น ถือเป็นการอนุญาตให้คุณใช้งานได้แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถอนุญาตช่วงต่อได้ ใช้งานได้ทั่วโลก เพื่อดาวน์โหลดและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานของคุณเอง สำหรับการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษา และการอ้างอิงของคุณ คุณยอมรับว่าไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ คุณจะต้องใช้หรืออนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคุณจะต้องไม่คัดลอก ขายต่อ ให้อนุญาตต่อ ให้เช่า หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราไม่ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ไปยังบุคคลที่สาม

 

การรับประกัน

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และเราไม่รับประกันว่าจะมีฟังก์ชั่นหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัย หรือตามกฎหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัด การรับประกันความสามารถทางเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะเจาะจง

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

การออกแบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของมิมุสตูดิโอ งานทุกชิ้นเราขอสงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นจะเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียวและตลอดไป เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นตอนทำสัญญา คุณยอมรับว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ก็ตาม คุณจะไม่มีหรือพยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์
 

ลิงค์ในเครือของ Unity

พวกเราใช้ลิงค์ในเครือของ Unity ภายในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้เงินส่วนแบ่งจำนวนหนึ่งเมื่อคุณทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Unity ผ่านทางลิงค์ของเรา การใช้ลิงค์เหล่านี้คือการสนับสนุนพวกเรา หากคุณไม่ต้องการใช้ลิงค์พวกนี้โปรดอย่ากดลิงค์ภายในเว็บไซต์เรา

การสั่งซื้อและชำระเงิน

โปรดทราบว่าการชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้ เมื่อมีการชำระเงินของการสั่งซื้อแล้วจะเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเรา และมิมุสตูดิโอรับชำระเงินเป็นสกุล USD และเงินบาทด้วยเงินสด หรือผ่าน Paypal โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต


การคิดราคา

ราคาทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การชำระเงินจะประกันราคาของรายการที่สั่งไว้ในเวลาที่สั่งซื้อเท่านั้น


การขอคืนเงิน

มิมุสตูดิโอรับผิดชอบทุกข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบในทุกงานที่เราขาย โปรดส่งอีเมลถึงเราหากคุณพบปัญหาใดๆ เราจะแก้ไขโดยเร็วที่สุดและอัปเดตงานให้คุณ อย่างไรก็ตาม การคืนเงินจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรดศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า


ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

มิมุสตูดิโอรวบรวมข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสอบถามและกระบวนการสั่งซื้อ เราเก็บบันทึกไว้เพื่อช่วยในการบริหารและสำหรับการริเริ่มทางการตลาดในอนาคต เราจะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ที่เรามีอยู่จะเป็นความลับของเรา


สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ในขณะที่เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นหากมีความจำเป็นอันเป็นผลมาจากสงคราม การนัดหยุดงาน การล็อก ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมิมุสตูดิโอ